Monday, September 5, 2011

UPSI bertukar Naib CanselorPengumuman dari Bahagian Govenan UPSI,
Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa tempoh pelantikan Y. Bhg. Prof. Dato' Dr. Aminah binti Ayob sebagai Naib Canselor UPSI telah tamat pada 31 Ogos 2011 yang lalu. Sehubungan itu, Y. Bhg. Prof. Dr. Zakaria bin Kasa, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)  telah dilantik oleh YB Menteri Pengajian Tinggi untuk memangku jawatan Naib Canselor mulai 1 September 2011 sehingga pelantikan rasmi dibuat mengikut Seksyen 12(7) Perlembagaan UPSI.
 
Pasukan MyGuru2 ingin turut mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr Aminah atas jasa yang telah dicurahkan selama ini di UPSI.  Semoga jasa itu akan kekal sebagai amal jariah yang tidak ternilai harganya.  Kami doakan semoga Yang Berbahagia Profesor Datuk akan terus sihat, gembira dan memberi sumbangan tanpa henti-henti.

Kami juga mengalu-alukan perlantikan Profesor Dr Zakaria sebagai Pemangku Naib Canselor.  Semoga berjaya meneruskan kejayaan yang telah diukir oleh Naib-Naib Canselor terdahulu.

No comments:

Post a Comment