Sunday, January 15, 2012

YBhg. Prof. Dato' Dr. Zakaria Kasa

Pasukan MyGuru Pusat ICT UPSI mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada YBhg. Prof. Dato' Dr. Zakaria Kasa, Naib Canselor, Universiti Pendidikan Sultan Idris diatas kurniaan Darjah Kebesaran Negeri Kedah Darul Aman (Darjah Setia DiRaja Kedah) sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Yang Ke-84  pada 15 Januari 2012.

Semoga pengurniaan ini meningkatkan lagi iltizam dan semangat YBhg. Dato' untuk menerajui UPSI ke mercu kejayaan.

No comments:

Post a Comment