Sunday, May 3, 2009

Send Marks To MySIS

Team MyGuru kini sedang merancang untuk membolehkan markah dari Online Assessment, Assignment atau apa-apa sahaja kuiz yang dicipta, boleh dipindahkan ke MySIS dengan hanya sekali klik.

Pengguna boleh memilih kumpulan atau bahagian markah yang mana markahnya ingin diambil dari MyGuru.

Inisiatif ini untuk memudahkan lagi pensyarah memasukkan markah dalam MySIS selain sebagai platform alternatif bagi memasukkan markah final atau kuiz. Contohnya jika MySIS down, pensyarah boleh memasukkan markah ke dalam MyGuru terlebih dahulu sebelum memindahkannya ke MySIS setelah 'up' semula.

Modul ini mungkin boleh disiapkan sepenuhnya semester hadapan (paling lewat penghujung Jun 2009).

No comments:

Post a Comment