Thursday, October 1, 2009

Testing Modul Survey

Testing modul Penilaian Pembelajaran telah diadakan ke atas beberapa kursus seperti TBE3013, TBT3013 dan TMP2023. Terima kasihlah kepada pensyarah-pensyarah yang sedia membuka kursus mereka untuk pengujian.

Setakat hari ini, respon yang diterima adalah lebih kurang 170 orang. Satu angka yang agak sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pelajar subjek terlibat yang berjumlah lebih 500 orang.

Mohon untuk pelajar-pelajar yang terlibat menyertai soal selidik dan boleh e-mail saya (wiraputra@ict.upsi.edu.my) jika masih terdapat kekurangan yang perlu diatasi.

1 comment: